Taalontwikkeling: vroege signalering essentieel

4 maart 2016 om 05:00 door Metro
1 taalontw
Suzanne Verstegen: 'De overstap naar speciaal basisonderwijs en twee keer in de week logopedie hebben Nina goed gedaan.' / Femmy Weijs

Haar moederinstinct vertelde haar al vroeg dat er iets niet klopte. Nina, de dochter van Suzanne Verstegen, praatte nog niet toen ze 2 jaar oud was. Sterker nog: ze maakte nauwelijks geluid. Maar haar omgeving stelde haar gerust: joh, dat komt vanzelf, je kind is gewoon wat later in de taalontwikkeling. Maar als de taalontwikkeling van kinderen niet normaal verloopt, kan dat wijzen op een taalachterstand of zelfs een taalontwikkelingsstoornis. Professionals én ouders spelen een belangrijke rol in de begeleiding en behandeling.

Lees meer: Taalontwikkeling: vroege signalering essentieel

Taalontwikkelingsstoornis herkennen

Ongeveer 7% van de kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis. Dat komt neer op twee kinderen per klas. Hoe je een taalontwikkelingsstoornis herkent lees je hier. Bekijk ook de handige video.

Taalontwikkelingsstoornis herkennen

Sommige kinderen brabbelen of praten weinig tot niet op een leeftijd waarop dat wel normaal is. Een reden om aan de bel te trekken. Een taalontwikkelingsstoornis herken je aan:

  • Moeite met de taalvorm, dus onjuiste grammatica, woordvorming en zinsopbouw.
  • Moeite met het uitspreken van klanken en van woorden met meer lettergrepen.
  • Niet goed begrijpen wat er gezegd wordt.
  • Langzame opbouw van woordenschat, dus weinig woorden leren en moeite het juiste woord te kiezen in de juiste situatie.

Niet ieder kind met een taalontwikkelingsstoornis heeft last van al deze problemen. Soms wisselen de symptomen per levensfase.Belang vroegtijdige diagnose

Een taalontwikkelingsstoornis heeft flinke gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. Taal is immers een instrument om te kunnen denken, lezen en leren. Als je een taalontwikkelingsstoornis al vroeg ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling veel groter. Na het zevende levensjaar kost het veel meer moeite om er nog iets aan te doen.

Niet alleen ouders maar ook professionals zijn belangrijk voor het herkennen van een taalontwikkelingsstoornis. Begeleiders van de kinderopvang en peuterspeelzalen of meesters en juffen van de basisschool hebben immers ook dagelijks contact met de kinderen.

Checklist taalontwikkelingsstoornissen

Met de online test op de website van kindentaal ontdek je of je kind een taalontwikkelingsstoornis heeft. De resultaten worden automatisch berekend na het invullen van de test.   

Stimuleren taalontwikkeling bij stoornis kan al op 2-jarige leeftijd

ESM20ill15De taalontwikkeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kan al op 2-jarige leeftijd succesvol gestimuleerd worden. Dit concluderen onderzoekers van de NSDSK in het juninummer van het tijdschrift Logopedie. Zij onderzochten het taalbegrip en de taalproductie van 75 kinderen van 2-4 jaar die een behandelgroep van de NSDSK bezochten. Op deze behandelgroep wordt de taalontwikkeling gedurende drie ochtenden per week gestimuleerd. Bovendien kunnen ouders in een cursus leren hoe zij thuis de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren in dagelijks terugkerende activiteiten, zoals naar bed gaan en in bad gaan.

Lees meer: Stimuleren taalontwikkeling bij stoornis kan al op 2-jarige leeftijd

Logopedie bij Meertaligheid

Problemen in de meertalige ontwikkeling

In de regel kan men tot de leeftijd van twaalf jaar meerdere talen probleemloos leren spreken. Maar bij sommige kinderen verloopt dit proces moeizaam. Meertaligheid-300x208

Alles wat een probleem in de eentalige ontwikkeling veroorzaakt, heeft ook dit effect op de meertalige ontwikkeling. Denk hierbij aan problemen in de concentratie, luisterontwikkeling en geheugen en aan stoornissen op het cognitieve en sociaal-emotionele vlak.

Daarnaast kunnen problemen in de meertalige ontwikkeling veroorzaakt worden door een kwantitatief en/of kwalitatief achterblijvend aanbod in de verschillende talen.

Lees meer: Logopedie bij Meertaligheid

Leren Praten!!

Doordat ouders met hun kinderen spreken, leert een kind langzamerhand en spelenderwijs woorden zeggen en onze taal gebruiken.baby Taal maakt een kind rijper en sterker. Maar taal komt niet vanzelf, taal moet worden geleerd. Dit gebeurt meestal in de eerste vier, vijf levensjaren. Onder spraakontwikkeling verstaan we het leren maken van de spraakklanken. Met taalontwikkeling bedoelen we het leren begrijpen en gebruiken van woorden en zinnen.

Lees meer: Leren Praten!!

Contact

Wijnand Zeeuwstraat 26-201
7462 DE Rijssen
tel: 0548-520080
logopedie@logopedierijssen.nl

Kwaliteitsregister

kwaliteitsregister paramediciKwaliteitsregister Paramedici.
Al onze logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag
08:30 uur tot 17:30 uur
 
 

DTL Proof

Directe Toegankelijkheid Logopedie

Directe Toegankelijkheid Logopedie.
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar zijn wij zonder verwijsbrief direct toegankelijk.

NVLF

NVLFNederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.
Al onze logopedisten zijn lid van deze vakvereniging.

Facebook

FacebookBekijk ook onze Facebookpagina.