Slikstoornissen

De voedselverwerking met behulp van de mond, zoals het kauwen, kan een probleem zijn. Spierbewegingen bij het slikken kunnenslikken1 trager worden uitgevoerd. De problemen kunnen verschillen bij diverse soorten voeding, zoals bij het slikken van vloeibaar (drinken), dik vloeibaar (vla) of vast voedsel (brood).
De spieren van lippen, tong, kaak, gehemelte en keel werken niet goed samen.

Oorzaak

  • Een verworven neurologische aandoening (CVA)

  • Een operatie in het hoofd- en halsgebied

Gevolg

  • Vaak en ernstig verslikken

  • Kans op longontsteking

  • Sociale problemen

  • Wanneer het slikken medisch gezien niet veilig kan gebeuren, kan een sonde geplaatst worden

Logopedie

De logopedist onderzoekt, in samenwerking met de K.N.O.-arts, waar en waarom in het slikproces het probleem optreedt en oefent de lip- tong- en gehemeltespieren, geeft tips ter verbetering van het slikken en kan de spierfunctie trainen.
De logopedist geeft advies over de soort voeding die goed slikken ondersteunt.