Afasie

Afasie, wat is dat?

Afasie is een taalstoornis, ontstaan door hersenletsel. Dit hersenletsel wordt meestal veroorzaakt door een stoornis in de wat is afasiebloedvaten in de hersenen, door een ongeluk of door een hersengezwel. Soms is iemand met afasie ten gevolge van hetzelfde hersenletsel ook gedeeltelijk verlamd.

Afasie is een taalstoornis, waardoor mensen niet meer gewoon kunnen spreken, schrijven, lezen en niet meer (of gedeeltelijk) kunnen begrijpen wat door anderen gezegd wordt. Deze stoornis treedt vaak plotseling op.

Afasie is een taalstoornis. Doordat men niet of moeilijk meer kan zeggen of schrijven wat men wil, of niet volledig begrijpt wat anderen zeggen, krijgt men moeilijker contact met de medemens. Het spreekt vanzelf dat dit een ingrijpende verandering betekent in het leven van de betrokkene en zijn familie.

Afasie, wat wordt er aan gedaan?

Vooral in het begin zijn mensen met afasie erg afhankelijk van anderen. Vaak worden ze opgenomen in een ziekenhuis en gaan daarna tijdelijk naar een revalidatiecentrum of een verpleeghuis. Naast de medische zorg, krijgen zij o.a. fysiotherapie waardoor de verlammingsverschijnselen vaak voor een deel verholpen worden. Zij krijgen logopedie om de communicatie te bevorderen. Zij leren gebruik maken van de overgebleven taalmogelijkheden. Ook andere communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld gebaren, kunnen geoefend worden.

Begeleiding en voorlichting voor familieleden en andere betrokkenen is ook erg belangrijk. Zij moeten weten hoe men het beste met iemand met afasie om kan gaan. Door de behandeling en voorlichting wordt geprobeerd hem/haar weer zoveel mogelijk zelfstandig en volwaardig te laten functioneren in de maatschappij.

Zowel in de beginfase als na de periode van spontaan herstel (ongeveer zes maanden), kan logopedie een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van communicatieve functies.

Contact

Wijnand Zeeuwstraat 26-201
7462 DE Rijssen
tel: 0548-520080
logopedie@logopedierijssen.nl

Kwaliteitsregister

kwaliteitsregister paramediciKwaliteitsregister Paramedici.
Al onze logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag
08:30 uur tot 17:30 uur
 
 

DTL Proof

Directe Toegankelijkheid Logopedie

Directe Toegankelijkheid Logopedie.
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar zijn wij zonder verwijsbrief direct toegankelijk.

NVLF

NVLFNederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.
Al onze logopedisten zijn lid van deze vakvereniging.

Facebook

FacebookBekijk ook onze Facebookpagina.