Spelling - 1 of 2 woorden?

1 of 2 woordenEen aantal spellingslessen van Wim Daniëls worden in september uitgegeven door PRISMA onder de naam 'Snelspelwijzer Onze Taal. ‘Het belangrijkste voordeel van de spellinggidsen van Onze Taal is dat ze de spelling niet zo ingewikkeld maken.’ Tevens is er vanaf 8 oktober a.s. de website: http://www.spellingsite.nu/ .
Hieronder alvast een voorproefje van één van de spellingslessen.

Aaneenschrijven

De meeste spelfouten worden gemaakt bij het wel of niet aaneenschrijven van woorden. Twee woorden die heel vaak foutief gespeld worden, zijn:...
gebruikmaken, gebruikgemaakt
bezighouden, beziggehouden

In deze werkwoorden wordt ten onrechte nogal eens een spatie gezet.

Hieronder komen twee andere lastige kwesties aan bod:

Lees meer: Spelling - 1 of 2 woorden?

Schrijven versus typen: wat zegt de neurowetenschap?

Wat we weten over schrijven versus typen leren schrijven

Letters (leren) schrijven met de hand verschilt in vier opzichten van typen:
●  Er ontstaat een uniek motorprogramma voor de letter in motorische gebieden van de hersenen, wat bijdraagt aan het herkennen van letters.
●  Het schrift biedt meer variatie en dat helpt om te abstraheren, wat belangrijk is bij letterherkenning.
●  Kinderen die nog niet kunnen lezen, activeren het volwassen ‘lees’hersengebied meer wanneer ze een letter zien die ze hebben geleerd door te schrijven, dan wanneer ze die hebben geleerd door te typen.
●  Mensen die veel met de hand schrijven hebben beter ontwikkelde basale motorische vaardigheden.


Computers en tablets zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en het onderwijs. Daarmee rijst de vraag of het nog wel nodig is om kinderen letters te leren schrijven – we hebben immers toetsenborden tot onze beschikking? Onderzoek laat zien dat schrijven en typen een verschillend
effect hebben op diverse cognitieve functies. Dit beïnvloedt  niet alleen de schrijf-, maar ook de leesvaardigheid.

Lees meer: Schrijven versus typen: wat zegt de neurowetenschap?

Moeite met lezen en/of spellen

Iemand kan traag lezen, of lezen met veel fouten, of een combinatie van beide is mogelijk. Soms is het lezen redelijk goed, maar zijn er vooral problemen met de spelling.dyslexie gedragsproblemen in de klas

Kinderen met dyslexie laten al vroeg zien dat zij moeite hebben met het tempo van het leren lezen en de spelling. Vaak doen zij extra hun best.

In groep 3 kan duidelijk worden dat een kind mogelijk dyslexie heeft. Maar voor die tijd, in groep 1 en 2, kunnen er al signalen zijn die hierop wijzen. Soms vallen lees- en spellingproblemen eerst nog niet op maar komt dit in de brugklas pas aan het licht bij problemen met het leren van de vreemde talen. Soms ontdekken volwassenen het van zichzelf pas op het moment dat hun eigen kind leesproblemen heeft.

Lees meer: Moeite met lezen en/of spellen

Contact

Wijnand Zeeuwstraat 26-201
7462 DE Rijssen
tel: 0548-520080
logopedie@logopedierijssen.nl

Kwaliteitsregister

kwaliteitsregister paramediciKwaliteitsregister Paramedici.
Al onze logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag
08:30 uur tot 17:30 uur
 
 

DTL Proof

Directe Toegankelijkheid Logopedie

Directe Toegankelijkheid Logopedie.
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar zijn wij zonder verwijsbrief direct toegankelijk.

NVLF

NVLFNederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.
Al onze logopedisten zijn lid van deze vakvereniging.

Facebook

FacebookBekijk ook onze Facebookpagina.