Gehoor

gehoorWanneer het gehoor het niet goed doet kan dit verschillende problemen veroorzaken. Deze problemen kunnen zich uiten in:

  • Leerproblemen

  • Communicatieproblemen

  • Gedragsproblemen

  • Taal- en/of spraakachterstand

  • Sociaal isolement

     

Oorzaak

De oorzaak van deze problemen zijn erg verschillend. Het kan voorkomen dat het gehoor in orde is, maar het gehoorde niet goed wordt verwerkt. We spreken dan van een zwakke luistervaardigheid.

Ook kan de oorzaak slechthorendheid of zelfs doofheid zijn. Deze slechthorendheid of doofheid kan aangeboren zijn maar ook verworven (niet-aangeboren).

Logopedie

De logopedist kan onderzoek doen naar de aanwezigheid van restgehoor en adviseert eventueel over gehoorapparaten. De therapie bestaat uit articulatie-, taal- en stemtraining en het leren van spraakafzien en gebarentaal.