Wereld TOS dag

Door een aantal instanties zoals Kentalis en Pento werd de website www.wereldtosdag.nl gelanceerd in het kader van de Wereld TOS dag op 18 oktober 2019.

WAT IS TOS?
Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis.

Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

KINDEREN MET TOS:wereldtosdag

  • horen goed;
  • leren hun moedertaal langzaam en moeizaam;
  • hebben een normale intelligentie;
  • kunnen klanken en woorden moeilijk onthouden;
  • hebben moeite met de grammatica;
  • vinden omgaan met emoties lastig;
  • hebben moeite met plannen.

 


TAALACHTERSTAND OF TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS?
Een taalachterstand is niet hetzelfde als een taalontwikkelingsstoornis. Een taalachterstand kan ontstaan als een kind zijn moedertaal weinig hoort of spreekt. Door meer taalaanbod, haalt het kind de achterstand vaak weer in. Bij een taalontwikkelingsstoornis is er meer aan de hand. Er is iets mis met het aangeboren vermogen om taal te leren. Het proces van taalontwikkeling verloopt afwijkend doordat de hersenen taal niet optimaal verwerken. Alleen meer aanbod helpt dan niet. Er is een gespecialiseerd behandelaanbod nodig.

OORZAAK VAN TOS
TOS wordt veroorzaakt door een combinatie van genetische factoren en omgevingsfactoren.

TOS KOMT VEEL VOOR
Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis. Toch wordt TOS niet altijd herkend. Soms wordt gedacht dat het kind niet zo slim is of een ontwikkelingsachterstand of vorm van autisme heeft. Het risico dat TOS niet op tijd wordt herkend, is groter bij kinderen die meertalig zijn.

TOS EN ONZE PRAKTIJK
Bij Logopedie Rijssen herkennen de logopedisten de kenmerken van een TOS. Wij werken voor verdere diagnostiek en eventueel ook behandeling veel samen met Pento Audiologisch Centrum Twente te Hengelo en Koninklijke Kentalis te Enschede/Almelo.

informatie van website: www.wereldtosdag.nl